Vienna Pszichiátriai tesztrendszer

Kognitív funkciók jelentősége (COGBAT tesztcsomag)

A mindennapi életben tapasztalhatjuk, hogy képességeink nem mindig egyformák. Vannak
olyan időszakok, amikor frissebbnek, gyorsabbnak, eredményesebben gondolkodónak
érezzük, tartjuk magunkat, máskor pedig ennek ellenkezőjét tapasztalhatjuk.
A pszichiátriai betegségekben szenvedőknél is szinte mindig halljuk a memóriazavart,
figyelemzavart, tapasztaljuk a pszichomotoros tempó megváltozását, a figyelem
felkelthetőségének és terelhetőségének zavarait, a gondolkodás megváltozását, az
emlékezeti és a végrehajtó funkciók károsodását.

Ezek a kognitív zavarok együtt változhatnak a többi tünettel, azonban sokszor tapasztaljuk
azt, hogy a domináló tünetek háttérbe szorulása, elhalványulása után is fennmaradhatnak. A
gyógyszeres kezelések olykor csak kismértékű javulást okozhatnak, vagy nem befolyásolják
azokat, sőt egyes esetekben romlást is előidézhetnek. A páciensek rehabilitációját,
reszocializációját azonban a kognitív tünetek határozzák meg leginkább.

A páciens életét nagyban befolyásolja, hogy mennyire tud éber lenni, mennyire tudja
figyelmét, a koncentrációját célirányosan megtartani, milyen a munkamemóriája, a tanulási
képessége, az információ-feldolgozási képessége. Ezek alapján ítélhető meg az, hogy
alkalmas-e a mindennapi élet kihívásaira, a munkavégzésével kapcsolatos kognitív
feladatokkal mennyire tud megbirkózni, boldogulni.

Felmerül az igény, hogy olyan vizsgálatokra, vizsgálómódszerekre van szükség, amelyek
révén a páciens képességeit összevethetjük a demográfiai csoportjával, önmagával. Látjuk a
tendenciát, így a terápiát módosíthatjuk, akár prognosztizálhatunk is.
Természetesen felmerül az igény arra is, hogy ha deficitet találunk, akkor azon javítsunk is, az elérhető legjobb módszerekkel (kognitív remediáció). Ennek egy fontos pillérét jelentik a
digitalizált képesség-fejlesztő programok.

Voltaképpen egyszerű, egyre nehezedő számítógépes játékgyűjteménynek foghatók fel. Ezekkel visszatérően lehet „játszani”, illetve folytatni azt. 15 féle tréningprogram létezik a különböző károsodott kognitív funkciók egyedi fejlesztésére.

Miért hasznos?

Ezen diagnosztikus és fejlesztő eszközök révén a páciensről pontosabb, személyre
szabottabb képet kapunk, jobban körvonalazhatók a terápiás célok, nagyobb esély van
arra, hogy javítsunk a kognitív károsodásokon.

Így esély nyílik arra, hogy a mindennapi élet kihívásaival, a munkavégzésével kapcsolatos kognitív feladatokkal meg tud majd birkózni a páciens. A társadalom számára is előnyös, hiszen nagyobb lehetőség adódik, hogy a csak a társadalom javaiból részesülő, eltartott státuszból jövedelmet teremtő, termelő státuszba kerüljenek pszichiátriai betegek.

Mikor érdemes alkalmazni?

Ön(nek) az elmúlt hónapokban a korábbiakhoz képest
1. nehezebben tud figyelni azokra a feladatokra, amelyeket fontosnak gondol?
2. könnyebben elfárad szellemi munka végzésekor?
3. több idő kell, hogy eszébe jussanak a szavak beszélgetés közben?
4. többször és hosszasabban kell elmagyarázni önnek valamit, hogy megértsen?
5. nehezebb egy feladat, teendő után egy másikra hangolódni, azt megérteni?
6. nehezebben találja meg a kulcsát, telefonját, pénztárcáját?
7. nehezebben tudja felidézni, mit látott, hallott az elmúlt 5-10 percben?
8. többször téved abban, hogy látott-e valakit vagy valamit már korábban?
9. többször tesz vagy mond valamit meggondolatlanul, pedig azt nem szeretné?
10. a környezete is többször tesz megjegyzést arra, hogy lassabban gondolkodik és
cselekszik?
11. nehezebben tudja tervezni a napjait?
12. a korábban már megoldott feladatok, teendők újbóli elvégzése nehézséget okoz?

 

A mindennapi életben többször tapasztalhatjuk, hogy a figyelmünk, a koncentrációnk, a
gondolkodásunk, az emlékezetünk nem mindig teljes értékű. Sokan megijednek attól, hogy
idő előtt elbutulnak, vagy nem képesek a képességeik (vélt) csökkenése miatt a munkájukat
ellátni, elkeserednek, szoronganak emiatt. Megfogalmazódik az a kérdés, milyenek is ezek a
képességeink. Lehet-e ezeket felmérni?
A válasz: igen. Lehetőség van arra, hogy egy áttekintő számítógépes vizsgálatot elvégezzünk.

Ez a vizsgálat nem pszichodiagnosztikus (elvégzése után nem adunk pontos orvosi
diagnózist). Ez egy állapotfelmérés, ami abban segít, hogy a képességeit összevessük a
statisztikailag meghatározott átlaggal. A későbbiekben pedig a tesztet újra felvéve arra is
mód nyílik, hogy az eredményeit a korábbi eredményeivel is összehasonlíthassa. Így láthatja,
változnak-e ezek az idő múlásával.

A vizsgálatot bármilyen felnőtt személy esetén elvégezhetjük, az alapvető feltétel az
alapszintű személyi számítógép használatának ismerete (billentyűzet és egérhasználat),
illetve a megfelelő látási, hallási mozgási képesség egy monitor olvasásához, egy közepes
hangerejű hang meghallásához, egy billentyű megnyomásához.

Ha a bevezető kérdések közül legalább 8 igen válasza van, akkor célszerű egy
állapotfelmérést készíteni. Így kiderül, van-e tényleges képességcsökkenése az átlaghoz
képest, vagy nincsen kimutatható elmaradása, nem kell attól tartani, hogy rosszabbul
teljesít, mint bárki más.

Természetesen várjuk azokat is, akik a fentiektől függetlenül csak kíváncsiak a kognitív
teljesítményükre, illetve azokat a neurológiai vagy pszichiátriai zavarokban szenvedő
pácienseket, akik kezelésnél a kognitív funkciók követése fontos lehet.

SZAKÉRTŐNK

Pszichiáter főorvos

Foglaljon időpontot azonnal, vagy telefonon!

Hívjon minket!

(+36-30) 197 1381